Манай вэбсайтад тавтай морилно уу!
head_bg

1-р сараас 4-р сар хүртэл

Нэгдүгээр сараас дөрөвдүгээр сар хүртэл 48.271 ачааны өргөгч машин экспортолсон нь өмнөх оны мөн үеэс 2.47% -иар өссөн байна

БНХАУ-ын Барилгын машин үйлдвэрлэлийн салбарын аж үйлдвэрийн тээврийн хэрэгслийн салбарын статистик мэдээллээс харахад 2020 оны 4-р сард 69,719 ачааны өргөгч зарагдаж, өмнөх оны мөн үеэс 12,915-оор өсч 22,7%; Эдгээрээс дотоодын аж ахуйн нэгжүүд тухайн сард 64,461 ширхэг борлуулалт хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 12,945 нэгжээр нэмэгдэж, 25,1% -иар өссөн; Тухайн сард гадаадын аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын хэмжээ 5258 байсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 30 багц буюу 0.57% -иар буурчээ. Дөрөвдүгээр сард цахилгаан өргөгч 33,750 ширхэг зарагдаж, өмнөх оны мөн үеэс 9,491 нэгжээр өсч 39,1%; Дотоод шаталтат өргөгч автомашины борлуулалтын хэмжээ 35,969 ширхэг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3,424 нэгжээр нэмэгдэж, 10,5% -иар өссөн байна. Цахилгаан өргөгч 48.4% -ийг эзэлж байна.

2020 оны 1-р сараас 4-р сар хүртэл нийт 197,518 ачааны өргөгч зарагдсан бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 12,265 буюу 5.85% -иар буурсан байна. Үүнд: дотоодын аж ахуйн нэгжүүд 181,107 багц борлуулагдсан нь өнгөрсөн жилийнхээс 7129 багц бага, 3.79% -иар буурсан; Гадаадын аж ахуйн нэгжүүдийн хуримтлагдсан борлуулалтын хэмжээ 16411 байсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5136 буюу 23.8% -иар буурсан байна. Цахилгаан өргөгч ачааны автомашины борлуулалтын хэмжээ 95,697 ширхэг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3,788 нэгжээр нэмэгдэж, 4,12% -иар өссөн; Цахилгаан өргөгч 48.4% -ийг эзэлж, дотоод шаталтат өргөгчийн хуримтлагдсан борлуулалтын хэмжээ 101.821 нэгж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 16.053 нэгжээр бага байна.

Дөрөвдүгээр сард сэрээт ачааны машины борлуулалт 56,626 ширхэг болж, өмнөх оны мөн үеэс 11,316 нэгжээр нэмэгдэж, 25% -иар өссөн байна. 1-р сараас 4-р сар хүртэл дотоодын борлуулалт 149,247 болж, өмнөх оны мөн үеэс 8,25% -иар буурсан байна.

Дөрөвдүгээр сард 15093 ширхэг сэрээ өргөгчийн экспорт энэ сард нийт борлуулалтын 18.8% -ийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 1599 нэгжээр нэмэгдэж, 13.9% -иар өссөн байна. Тэдгээрийн дотор цахилгаан өргөгч ачааны машины экспорт тухайн сард 9077 ширхэг болж, өмнөх оны мөн үеэс 2335 нэгжээр өсч, 34.6% -иар; Дотоод шаталтат өргөгчийн экспорт тухайн сард 4016 нэгж болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 736 нэгжээр бага буюу 15.5% -иар буурчээ. Цахилгаан өргөгч экспорт 69.3% -ийг эзэлж байна.

1-р сараас 4-р сар хүртэл өргөгч ачааны машины экспортын хэмжээ 48271 байсан нь нийт борлуулалтын 24.4% -ийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 1163 багцаар өсч 2.47% өссөн байна. Үүний дотор 33.761 цахилгаан өргөгчийг экспортолсон нь 3953 буюу 13.3% -иар өссөн байна. Цахилгаан өргөгч ачааны автомашины экспортын хэмжээ 69.9% -ийг эзэлж, дотоод шаталтат өргөгч ачааны машины экспортын хэмжээ 14.510 ширхэг болж, өмнөх оны мөн үеэс 2.790 нэгжээр буюу 16.1% -иар буурчээ.


Бичлэгийн цаг: 6-р сарын 18-2021